TUE 15, 22, 29 NOV

Black

Workshop

Collaboration

Archives Helsinki

Black Archives Helsinki‍
BAH fills the gaps in the history regarding Black people and *Afro-Finns, reminding us of the importance -and the joy- of preserving and sharing their knowledge, traditions, histories and cultures. The main objectives of the BAH are to identify, preserve and document the Black and Afro-Finnish cultural heritage. In other words, BAH wants to contribute to raising awareness of Blackness and Afro-Finnishness by centering those heritages and traditions; how they have been carried through changes in society and across generations; and how Afro-Finns and Black people in Finland have been part of Helsinki’s history and culture.

In this collaboration, the Museum of Impossible Forms serves as a place for meeting, engaging in constructive and healing dialogue and learning, and where the experiences of Afro-Finns are always the starting point. It is a place where people do not always have to be confrontational or react against whiteness but rather exist and create from our own perspectives.

The workshop series is a joint production of the Helsinki City Museum and the Museum of Impossible Forms. The results of the workshops will be partly used in a forthcoming exhibition on Afro-Finnishness, which will open in the spring of 2023 at the Helsinki City Museum. The exhibition is influenced by Afro-Finnish people in Helsinki, who have contributed in the exhibition's content, themes, event planning and the recording of their history and stories.

* In this context Afro-Finnish includes but is not necessarily restricted to the following groups: People of African decent, those who belong to the wider African diaspora such as African Finns, African adopted, African Americans, Afro-Latinos, Afro-Arabs, Afro-Indigenous and Afro-Asians.

The workshops are aimed for people over 18 years old.
The event is free to join.

Depending on the workshop, working languages will be Finnish or English
Snacks will be provided for participants
Registration required, please send an email to: wisam.elfadl@hel.fi

Program:

Tuesday 15.11.2022, 17:30 - 20:00
HELSINKI THROUGH THE EYES OF AFRO-FINNISH PEOPLE

Tuesday 22.11.2022, 17:30 - 20:00
RECORDING YOUR OWN HISTORY

Tuesday 29.11.2022, 17:30 - 20:00
BLACK ARCHIVE HELSINKI—what is it?

Tuesday 15.11.2022 17:30 - 20:00
HELSINKI THROUGH THE EYES OF AFRO-FINNISH PEOPLE

The workshop will be held in collaboration with Efe Ogbeide of FEMMA Planning Oy, a company specializing in participatory urban planning.

There is no need to prepare for the workshop, but we hope that everyone will bring one photograph and one image of an object that they feel reflects Afro-Finnishness, blackness or living in a diaspora for themselves.

The workshop will discuss, among other things, the following issues:
1. how do Afro-descendants and Afro-Finnish move around/use Helsinki and in which spaces do we entertain ourselves and where not?
2. how and in which situations is/are our own Afrotaste/identity emphasized/pressed in a white urban environment?
3. What spaces have we created/appropriated or forgotten to take for ourselves? And why?
4. What characteristics make a building/cultural environment support/interesting to identity?
5. How has Helsinki changed and how does it look to Afro-Finnish people now vs. when our own parents were our age?
6. What kind of legacy would Afro-Finnish people like to leave to the next generations of Afro-Finnish?

The results of the workshops will be used in part for a future exhibition on Afro-Finnishness, which will open in spring 2023 at the Helsinki City Museum.

Light snacks will be served
Participation is free of charge
The workshops are aimed at people over 18 years of age.

Registration required, please send an email to: wisam.elfadl@hel.fi

Tuesday 22.11.2022, 17:30-20:00
RECORDING YOUR OWN HISTORY

What pictures do we take and what pictures have been taken of us?
What do they tell us? Which objects and images are worth documenting?

During the workshop, we will discuss our own photographs and home albums. In this workshop we will see what we are like through the eyes of our parents and what kind of life we live in relation to our parents' dream.

Light snacks will be served
Participation is free of charge
The workshops are aimed at people over 18 years of age.
Registration required, please send an email to: wisam.elfadl@hel.fi

Tuesday 29.11.2022 17:30-20:00
BLACK ARCHIVE HELSINKI—what is it?

It is important to record the history of Afro-Finnish people, such as associations, communities and networks, in order to preserve material about Afro-Finnishness for future historical research and generations.

But who are Afro-Finnish and what should an exhibition about Afro-Finnishness say and under what conditions? How do we take into account data security and people's trust in the archiving process? How could the recording of history be initiated in partnership with the community? These and other questions will be answered by Wisam Elfadl, Eero Salmio, Kati Selänniemi and Tuomas Nolvi from the Helsinki City Museum.

Light snacks will be served
Participation is free of charge
The workshops are aimed at people over 18 years of age.
Registration required, please send an email to: wisam.elfadl@hel.fi

Black Archives Helsinki
BAH täydentää historian aukkoja mustien ja *afrosuomalaisten osalta sekä muistuttaa afrosuomalaisen tiedon, perinteiden, historian ja kulttuurin säilyttämisen ja jakamisen tärkeydestä – sekä ilosta. BAH päätavoitteina on afrosuomalaisen kulttuuriperinnön tunnistaminen, vaaliminen ja tallentaminen.

Toisin sanoen BAH haluaa omalta osaltaan lisätä afrosuomalaisuuteen liittyvää tietoisuutta kertomalla kuinka afrosuomalaiset perinnöt ja perinteet ovat kantaneet yhteiskunnan muutoksissa ja yli sukupolvien, ja kuinka afrosuomalaiset ovat olleet osa Helsinkiä ja helsinkiläisyyttä.

MIF toimii paikkana ja tilana, jossa voidaan tavata, käydä rakentavaa ja parantavaa vuoropuhelua, oppia ja jossa afrosuomalaisten kokemukset ovat aina lähtökohtana. Se on paikka, jossa ei tarvitse aina olla vastakkain tai reagoida valkoisuutta vastaan, vaan voidaan olla olemassa ja luoda omista lähtökohdistamme käsin. Työpaja sarja on Helsingin kaupunginmuseo ja Museum of Impossible Forms yhdessä tuottama kokonaisuus. Työpajojen tulokset tullaan osittain käyttämään tulevassa afrosuomalaisuudesta kertovassa näyttelyssä, joka avautuu keväällä 2023 Helsingin kaupunginmuseolla. Näyttelyn lähtökohta on mahdollistaa helsinkiläisille afrosuomalaisille itselleen oikeus vaikuttaa näyttelyn sisältöihin, teemoihin, tapahtumien suunnitteluun sekä oman historian ja tarinansa tallennukseen.

*Afrosuomalaisilla tarkoitan afrikkalaistaustaisia henkilöitä tai heitä, jotka kuuluvat laajemmin afrikan diasporaan. Eli kaikkia niitä, jotka ovat mustaksi rodullistettuja - afrikkalaisia, afrikkalaissuomalaisia, Afrikasta adoptoituja, afrikkalaisameriikkalaisia, afrolatinoja, afroarabeja, afrikkalaisaasialaisia yms.

Työpajat on suunnattu yli 18v. ja osallistuminen on maksutonta.
Työpajoihin pyydetään ilmoittautumaan os. wisam.elfadl@hel.fi
Riippuen työpajasta työskentelykielinä toimii suomi, englanti
Yhteistyössä: Helsingin kaupunginmuseo ja Museum of Impossible Forms

Tiistai 15.11.2022 17:30-20:00
HELSINKI AFROSUOMALAISTEN SILMINT

yöpaja toteutetaan yhteistyössä osallistavaan kaupunkisuunnitteluun erikoistuneen FEMMA Planning Oy:n Efe Ogbeiden kanssa. Työpajaan ei tarvitse valmistautua sen kummemmin, mutta toivomme, että jokainen ottaisi työpajaan mukaan yhden valokuvan ja kuvan esineestä, jotka kokee heijastelevan afrosuomalaisuutta, mustuutta tai diasporassa elämistä itselleen. Työpajojen tulokset tullaan osittain käyttämään tulevaan afrosuomalaisuudesta kertovaan näyttelyyn, joka avautuu keväällä 2023 Helsingin kaupunginmuseolla.

Työpajassa keskustellaan siitä mm. seuraavista asioista:
1. Miten me afrotaustaiset ja afrosuomalaiset liikumme/ käytämme Helsinkiä ja missä tiloissa viihdymme ja missä emme?
2. Miten ja missä tilanteissa omaa afrotaustaa/identiteettiä korostetaan/pressataan(ko) sitä valkoisessa kaupunkiympäristössä?
3. Mitä tiloja me olemme luoneet/ omineet tai unohdettu ottaa itsellemme? Ja miksi?
4. Mitkä ominaispiirteet tekevät rakennuksesta/ kulttuuriympäristöstä identiteettiä kannattelevat / kiinnostavan?
5. Miten Helsinki on muuttunut ja miltä se näyttäytyy afrosuomalaisten silmin nyt vrs. silloin kun omat vanhemmat olleet itsemme ikäisiä?
6. Millaisen perinnön afrosuomalaiset haluaisivat jättää seuraaville afrosuomalaisille sukupolville?

Tarjolla on pientä purtavaa
Osallistuminen on maksutonta
Työpaja on suunnattu yli 18v.
Työskentelykielenä toimii suomiIlmoittautumiset: wisam.elfadl@hel.fi

Tiistai 22.11.2022 17:30-20:00
OMAN HISTORIAN TALLENNUS

Mitä kuvia me otamme ja mitä kuvia meistä on otettu?
Mitä meistä otetut kuvat kertovat vanhemmistamme?
Mitkä esineet ja kuvat ovat toistuvasti esillä kuvissa?

Työpajan aikana on tarkoitus keskustella omien valokuvien ja kotialbumien äärellä, siitä mitä afrosuomalaisuudesta on tallentaa ja millaisia olemme vanhempiemme silmissä ja millaista elämää elämme suhteessa vanhempiemme haaveeseen.

Osallistuminen on maksutonta
Työpaja on suunnattu yli 18v.
Ilmoittautumiset: wisam.elfadl@hel.fi
Työskentelykielenä toimii suomi ja englanti

Tiistai 29.11.2022 17:30-20:00
BLACK ARCHIVE HELSINKI—mikä se on?

Afrosuomalaisten, kuten yhdistysten, yhteisöjen ja verkostojen historian tallentaminen on tärkeää, jotta afrosuomalaisuudesta tallentuu aineistoja tulevaa historian tutkimusta ja sukupolvia varten.Mutta kuka on afrosuomalainen ja mitä afrosuomalaisuudesta kertovan näyttelyn tulisi kertoa ja millä ehdoilla? Miten historian tallennusta voisi jatkaa yhdessä yhteisön kanssa? Näihin kysymyksiin tullaan vastaamaan ja saa tulla esittämään omia kysymyksiä.

Vastaamassa on Helsingin kaupungin museolta Eero Salmio ja Kati Selänniemi ja Tuomas Nolvi.
Osallistuminen on maksutonta
Työpaja on suunnattu yli 18v.
Ilmoittautumiset: wisam.elfadl@hel.fi
Työskentelykielenä toimii suomi ja englanti

Back to All Events

Home

About

Events

Visit

Contact

IG

FB

close menu button